Oplossingen

Luchtkanalen

De luchtkanalen in een compartiment moeten voldoen aan de basisnormen volgens de wetgeving van het Koninklijk Besluit. De luchtkanalen mogen de vereiste weerstand tegen brand niet nadelig beïnvloeden. Ofwel is de brandweerstand van het luchtkanaal gelijk aan de brandweerstand die vereist is voor de doorboorde wand of vloer over zijn volledige lengte.​​​​​​​Ofwel wordt er ter…

De luchtkanalen in een compartiment moeten voldoen aan de basisnormen volgens de wetgeving van het Koninklijk Besluit. De luchtkanalen mogen de vereiste weerstand tegen brand niet nadelig beïnvloeden. Ofwel is de brandweerstand van het luchtkanaal gelijk aan de brandweerstand die vereist is voor de doorboorde wand of vloer over zijn volledige lengte.
​​​​​​​
Ofwel wordt er ter hoogte van de doorvoering in de wand of vloer een brandwerende klep (EI-S) geplaatst met een tijdsduur die gelijk is aan de tijdsduur die vereist is voor de wand of vloer.

Ofwel, voor luchtkanalen die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 130 cm² (in de praktijk een kanaal met een diameter van maximum 125 mm), wordt er een mechanisme (brandrooster of vlinderklep) voorzien dat de doorvoering afdicht en waarvan de brandweerstand vervolgens gelijk is aan de brandweerstand die vereist is voor de wand of vloer.

Tussen de rookgasafvoerkanalen in schachten (in metaal of in kunststof) en de andere leidingen moet er steeds een brandwerende scheiding EI30 aanwezig zijn. De technische schacht of koker zelf moet minstens tot het type EI60 (voor lage en middelhoge gebouwen) of EI120 (voor hoge gebouwen) behoren.