Oplossingen

Brandwerende afdichtingen

Om de brandweerstand van een wand of vloer te garanderen, moeten doorvoeren correct worden afgedicht.

Belangrijke aspecten

Bij het beoordelen van de brandwerendheid van een constructie is het van essentieel belang om de grootte van de opening in overweging te nemen. Hierbij dienen ook de diverse leidingen die door deze opening lopen te worden geanalyseerd. Aspecten zoals de diameter van de leidingen, de dikte van de wand, het type isolatie, en de dikte van de isolatie spelen hierbij een cruciale rol.

Brandwerende afdichtingen

Om de brandweerstand van een wand of vloer te garanderen, is van essentieel belang dat alle doorvoeringen (kabelgoten, elektrische kabels, leidingen voor fluïda, schakelaars, stopcontacten) die erin aanwezig zijn, correct worden afgedicht.

Als de wand of vloer brandwerend moet zijn, dan geldt dit ook voor de doorvoeringen. In deze standaard worden een aantal technische oplossingen voorgesteld voor het correct uitvoeren van de afdichtingen. ​​​Hierbij is het belangrijk dat de installateur de juiste vragen stelt en dat hij zijn informatie zoekt in bijgaande standaard.

brandwerende afdichtingen brochure

Van belang zijn drie aspecten:

  • De grootte van de opening, meestal vermeld in het proefrapport (ETA)
  • De verschillende leidingen die er door lopen, waarbij gelet moet worden op de diameter van de leidingen, de dikte van de wand van de leidingen, de soort isolatie (brandbaar of niet), de dikte van de isolatie, enz.
  • Het installeren van de brandwerende afdichtingen rekening houdend met de voorschriften van de proefrapporten (ETA)