ALEGrO - Aachen Liège Elektricity Grid Overlay (luchtkanalen)
Voor deze specifieke werf werd REI International gecontacteerd voor de brandwerende afdichtingen. Ook hier is het uitermate belangrijk dat er veilig wordt gewerkt in de diverse hoofspanningslokalen. Onze techniekers zijn dan ook allemaal BA4/BA5 gecertificeerd. Uitgevoerde werken: brandwerende afdichtingen, levering en plaatsing van brandschermen boven de valse plafonds, afdichten van technische kokers en het brandwerend bekleden van luchtkanalen.

luchtkanalen

Meer referenties