Logo REI Fire paintings

REI Fire paintings

Wij helpen u om stalen structuren volgens de Europese geldende wetgeving brandwerend te schilderen. Wij zorgen voor een gerust gemoed en financiële veiligheid door ervoor te zorgen dat alle kleine lettertjes in uw brandpolis perfect zijn nagekomen zodat u niet botst op een JA MAAR van de verzekering, mocht er brand ontstaan in uw bedrijf.

Wij nemen de eindverantwoordelijkheid alsmede de attestatie en certificatie voor onze rekening.

Bekijk onze referenties
 Brandwerend schilderen

Basisnormen

Het Koninklijk besluit van 19 december 1997 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 stelt de basisnormen voor de preventie van brand & ontploffing vast.

Deze basisnormen zijn van toepassing op alle nieuwe gebouwen. De term “ nieuwe gebouwen “ dekt ook de renovatie (voor zover ze een structurele wijziging van de elementen inhoudt) en de uitbreiding (vergroting van een bestaand gebouw) van gebouwen.

De basisnormen zijn van toepassing op alle al dan niet voor het publiek toegankelijke gebouwen en voor dewelke de bouwaanvraag werd ingediend na 31.12.1997. Ze zijn echter niet van toepassing op

 • Eensgezinswoningen
 • Lage gebouwen met een oppervlakte kleiner of gelijk aan dan 100m2 en met maximaal 2 verdiepingen
 • Industriegebouwen
 Brandveilig schilderen

Beoordeling van de weerstand tegen brand

Volgens bijlage 1- deel 2 van het koninklijk besluit, kan men voor de beoordeling van de weerstand tegen brand van bouwelementen gebruik maken van :

 • Ofwel een beproeving volgens NBN 713-020 (weerstand tegen brand van bouwelementen)
 • Ofwel een berekeningsmethode erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister van Binnenlandse Zaken kan ook afwijkingen toestaan.

De Belgische norm NBN 713.020 heef betrekking op volgende bouwelementen :

 • Deuren
 • Vensters, gordijnen, luiken & elementen uit glas
 • Muren, beschotten, vloeren
 • Kolommen
 • Balken
 • Daken

De proefverslagen betreffende de weerstand tegen brand van holle- en volle metaal profielen beschermd met een brandvertragend verfsysteem moeten uitgevoerd worden door erkende beproevingslaboratoria. Het technisch advies uitgevoerd door Nationale & Internationale instituten is het beproevingsverslag dat een evaluatie bevat van de brandweerstand van structurele profielen beschermd met een brandvertragend verfsysteem. Het technisch advies geeft voor de verschillende kritische staaltemperaturen de nodige totale droge filmdiktes in functie van de te realiseren brandweerstand (Rf), de massiviteit en van het profieltype.

Download onze brochure