REI International Haalt VCA certificaat

VCA certificaat

Het begisch centrum voor certificatie bevestigt het veiligheidsbeheersysteem van REI International.

VCA* - Versie 2008/5.1

Het certificaat werd verleend op basis van de resultaten van de veiligheidsaudit. Het veiligheidsbeheerssysteem is van toepassing op de volgende activiteiten:

" Brandwerend afdichten van doorvoeringen, brandwerende wanden, brandwerende kanalen en schachten. Bouwkundige brandpreventie. "

De geldigheid van het certificaat is afhankelijk van het instandhouden van het veiligheidsbeheerssysteem door het bedrijf, dit onder periodiek toezicht van het Belgisch Centrum voor Certificatie