voorschriften brandwerende afdichtingen

Infosessie nieuwe voorschriften

Maandag 16 november jongstleden vond een infosessie plaats i.v.m nieuwe voorschriften van brandwerende afdichtingen en compartimentering.

Deze sessie werd georganiseerd door REI International en vond plaatst in de gebouwen van de confederatie Bouw Limburg.

De Hr. Louis Van Rompaey ( Fire Engineer, Bvba REI International ) gaf gedurende een uur meer uitleg inzake de nieuwe voorschriften van brandwerende afdichtingen en compartimenteringen.

Wij kunnen spreken van een geslaagde infosessie met een talrijke opkomst van om en beide 30 personen.

Zij werden ontvangen met belegde broodjes en konden achteraf tijdens het netwerken nog na genieten met diverse heerlijke drankjes.

In bijlage enkele sfeer foto's alsook info omtrent enkele producten die gebruikt worden voor het brandwerend afdichten en deze van onze vaste partner SVT.

De firma REI International wil iedereen bedanken voor de talrijke opkomst.

Documenten: