Brandwerende afdichtingen

Brandveilige afdichtingen

Om de brandweerstand van een wand of vloer te garanderen, is van essentieel belang dat alle doorvoeringen (kabelgoten, elektrische kabels, leidingen voor fluïda, schakelaars, stopcontacten) die erin aanwezig zijn, correct worden afgedicht. Als de wand of vloer brandwerend moet zijn, dan geldt dit ook voor de doorvoeringen. In deze standaard worden een aantal technische oplossingen voorgesteld voor het correct uitvoeren van de afdichtingen. Hierbij is het belangrijk dat de installateur de juiste vragen stelt en dat hij zijn informatie zoekt in bijgaande standaard.

Voor de enkelvoudige doorvoeringen verwijzen we naar de technische nota TN 254 van het WTCB. De meervoudige doorvoeringen worden behandeld in deze standaard.

Van belang zijn drie aspecten:

  • De grootte van de opening, meestal vermeld in het proefrapport (ETA)
  • De verschillende leidingen die er door lopen, waarbij gelet moet worden op de diameter van de leidingen, de dikte van de wand van de leidingen, de soort isolatie (brandbaar of niet), de dikte van de isolatie, enz.
  • Het installeren van de brandwerende afdichtingen rekening houdend met de voorschriften van de proefrapporten (ETA)
Bekijk onze referenties